tirsdag, november 21

Referat fra foreldremøte 21.11.06 - kl. 18:00

Tilstede på møtet:

Rektor: Solveig Laland
Reiseleder: Dan Pedersen
Foreldre: ca 30

Rektor Solveig Laland informerer om følgende angående tur til Polen, Tsjekkia og Tyskland i 2007:
På grunn av gratisskoleprinsippet og nye bestemmelser i tariffavtalen for lærere, har vi i dag to mulige løsninger for skoleturordning:1. Utenom - skoletid

Arrangør: Aktive fredsreiser, feks
Ansvar: Foresatte
Økonomi: Den enkelte elev/foresatt som melder seg på og betaler direkte til arrangøren.
Innhold: Arrangørens ansvar
Tid: Utenom skoletiden (feks i høsteferien etc.)
For og etterarbeid: Ingen

2. Skoletur

Arrangør: Aktive fredsreiser, feks
Ansvar: Skolen med medfølgende personal
Økonomi: Gratisprinsippet og tariffavtaler gjelder, dvs. 0 kr. kan kreves av foresatte.
Innhold: Skoolen og arrangøren samarbeider om innholdet i turen
Tid: I løpet av skoleåret, i skoletiden. Antall dager kan tilpasses.
For og etterarbeid: Knyttes opp mot fagene/undervisningen i skoletiden.

Forutsetninger og viktige merknader:

  • Det er ikke mulig å arrangere en skoletur hvor foreldrene har ansvaret for elevene og / eller hovr elevene som gruppe får fri med hjemmel i oppplæringslovens § 2 - 11
  • Elever har lov til å tjene penger og det er ok med dugnad og /eller innsamling til felles kass, men dette arbeidet må gjøres utenom skoletid da fagene elevens/skolens valg ikke finnes lenger.
  • Ingen elever / foresatte kan pålegges av andre (foreldre eller skolen) å betale inn til felleskasse.
  • Midler i felleskassen (gave) må være inne i god tid før arrangørens frist for innbetaling av turen. Alternativt må turen avlyses.
  • Felleskassen må være stor nok til også å dekke utgifter til medfølgende lærer(e) i tråd med tariffavtalen. (Ca. 25.000, - pr. lærer v. 10 dagers tur.). Alternativt må skolens lønnsbudsjett dekke disse utgiftene og dette kan ikke prioriteres de nærmeste årene.
  • Innholdet i turen knyttes opp mot opplæringen i fag, f,eks samfunnsfag, KRL, norsk osv) og elevenes arbeid før, under og etter turen er med å danne grunnlag for vurderingen i fagene.
  • Skolens regler gjelder under turen, og elevenes orden / oppførsel i løpet av turen vil bli vurdert ift. vurdering i orden og oppførsel.

Orientering til Hovedutvalg for Levekår 23.11.06:

Kostnader i forbindelse med 10 dagers skoletur for 10. trinn 2007: (priser basert på 2006 nivå)
Reiseutgifter og opphold / kost elever: Kr. 6000, - * 65 = 390 000, -

Kostnader medfølgende lærere:
Reiseutgifter: Kr. 6000, - * 3 = Kr. 18 000, -
Kompensasjon: Kr. 25 000, - * 3 = 75. 000, -

Til sammen: Kr. 483.000, -

I dette oppsettet er ikke tatt hensyn til 1 eller 2 måltider som reisedeltakerne må dekke selv eller utgifter til lommepenger for elevene.

Skal Tjøme kommune fortsatt prioritere denne skoleturen?

Foreldregruppens egne notater fra innspill på møtet:

Pr. dags dato må midlene i felleskapskassa beregnes til ca 50 000 kr.hvis man tar høyde for at de forannevnte 390 000 gis som gave, og at vi tilkjennes 25 000 i midler fra skolen. Eventuelle mangler i gavepotten vil komme som tillegg på felleskapskasse, og tjenes inn på elevdugnad.

Samtlige beløp må være inne på konto innen 15 sept. slik at turen i verste utfall vil være mulig å avlyse.Ved en slik ordning vil gaver også rettmessig kunne tilbakebetales, og felleskapskasse fremdeles kunne nyttes til andre formål - altså ingen økonomiske tap for noen.

Tallene som presenteres, er beregnet ut fra programmet som foreligger pr. dags dato. Skolen vil i løpet av kort tid utarbeide alternative løsninger (feks. korterere reisedager), hvor f.eks. helger utelukkes (lærerkompensasjonen i helgene er det som trekker mest ...).

Tilleggsnotater fra foreldremøtet for 8. klasse - kl. 19:00 (altså de som event. reiser i 2008)

  • FAU vil arbeide for at kompensasjonen dekkes!
  • Elevbedrift kan knyttes opp mot fagene, men skolen har ikke kompetanse på dette for øyeblikket. Vi som foreldre kan samarbeide med skolen om dette.

Legg gjerne igjen kommentarer ved å trykke på Kommentarer nedenfor her. Kommentarene sendes leder i foreldregruppen og publiseres så snart det lar seg gjøre. Ønsker du å kontakte andre i gruppen, ligger deres e-post og telefonnummer øverst på Våre sider - se meny!

tirsdag, september 5

Referat fra gruppemøte 05.09.06

Det er pr. i dag 86 påmeldte deltakere, av disse 23 voksne.

Arve vil legge ut forslag til betalingsplan på økonomisiden i nær fremtid.

Alle kan fra og med 1. oktober starte organisert dugnadsvirksomhet. Da er 10 klasse ferdig med sin periode.

De to neste møtene er satt til 12. oktober og 16 november - med oppstart kl. 1800

Kom gjerne med innspill til punkter!

torsdag, august 3

Anbefalte filmer

Det finnes flere filmer som skildrer fortellinger knyttet opp mot jødeforfølgelsen og Auschwitz. Filmen Edges of the Lord baserer seg på den sanne historien om 12 år gamle Romek som i kampen for å overleve må utslette sin jødiske identitet. Det er en gripende film (15 års grense) som er vel verd sine 133 minutter. Hvis noen ønsker kan de låne filmen av oss.

Henvendelse: jeanette tranberg (Kenny) .

Mange har kanskje også sett Pianisten - av Roman Polansky - som er belønnet med 3 Oscar og 2 Bafta (i rekkefølgen og blant annet som beste mannlige hovedrolle og beste film) - også den anbefalt på det varmeste.

Så har vi jo selvfølgellig Shindlers liste av Steeven Spielberg som de fleste voksne antageligvis har sett - men kanskje ikke alle unge ... (ung er selvfølgelig et relativt begrep :O)


Skulle DU sitte på filmer eller forlslag du ønsker å dele med andre, så legg gjerne igjen en kommentar på denne posten.

tirsdag, juni 6

Andre møte 060606
Foreldregruppen har hatt sitt andre møte, her er de som var med. Trine og Torun var ikke tilstede.

Fotograf: Stian Andersen

Referat fra møtet kommer snart ...

Følg med på nettstedet, her vil det komme informasjon på de forskjellige sidene (se meny: Våre sider) om hva som skjer i forhold til planlegging og progresjon frem mot avreisen. Alle som ønsker kan legge igjen kommentarer og/eller stille spørsmål anngående turen etc. på de forskjellige sidenes poster. Husk at ingen spørsmål er dumme. Det kan være mange som lurer på det samme som deg. Innlegg sendes automatisk til en av de områdeansvarlige (se under tittel for siden), som svarer og publiserer kommentarer/svar. Foreldregruppas medlemmer kan også kontaktes på e-post eller på telefon (se info under tittel).

Jeanette

tirsdag, april 25

Informasjon ang. tur til Auschwitz

Vi har nå hatt vårt første møte.04.04.06

Foreldregruppen som har hovedansvaret består av:

Ritha F. Andersen :Info/sekretær
90990321
33392389
ritha.fuhre.andersen@piv.no

Arve Bockelie: Økonomi
91153830
33391265
a-boc@online.no

Trine Lie: Søknader
41271771
33393283
Trine.lie@vestfoldnett.no

Torun AArø: Dugnad
92011466
33393578
torunaaro@hotmail.com

Ingunn V. Vold: Dugnad
41501969
33393576
olevold@online.no

Wenche Braseth: Dugnad
48221879
33392553
Webrase@online.no

Kirsti R. Solheim: Info m/ reiseleder
93858978
33390608
kirstisolheim@hotmail.com

Jeanette Tranberg: Web ansv.
48112921
33391740
jeatr@online.no

Her er navnene på andre foreldre som har sagt de kan hjelpe til :
Line Fjeldstad: 93423952
Sissel Høiseter: 33393194
Synøve Storvollen: 33393878
Mariann Johansen: 97020062
Heidi og Rune Lian :33392207

Det vil bli opprettet en nettside som dere kan logge dere inn på for å bli informert om hva som skjer. Den heter : http://polentur.blogspot.com

Sparing :
Vi vet ikke hva turen koster p.t., men anslagsvis i underkant kr. 6.000,- Det vil bli utarbeidet en betalingsplan for finansiering av turen med visse milepælsdatoer, dvs. når så meget skal være innbetalt. Det er allerede nå mulig å sette inn fortløpende beløp på den aktuelle kontoen og dermed komme i gang med sparingen allerede i dag!
Det er opprettet en konto i DnB Nor:

Kontonummer:
5081 20 80013
Auschwitz 2006
v/ Arve Bockelie


Den enkelte elev/foresatt tar selv ansvar for initiativ, gjennomføring og innsetting av penger på konto. Dette kan gjøres fortløpende fra d.d.

Alle innbetalinger må merkes med elevens navn og klasse. Ta vare på kvitteringer.

Minstesum kr. 300,- (depositum) må være inne på konto senest 1/6-2006. Beløpet fungerer også som bekreftende påmelding til turen.
Forslag til betalingsplan kommer litt senere.

Inntjening/jobbing:

Vi oppfordrer alle foresatte og elever til å komme med innspill og forslag til inntjeningsmåter. Ta gjerne kontakt med en i gruppen.

Foreldregruppen vil søke om støtte fra velforeninger, næringsliv, organisasjoner etc.

Foreldregruppen organiserer vaffelsalg på Spar, Rimi og Kiwi. Oppstart: desember 2006. Informasjon vil bli gitt direkte til elevene på skolen. Det vil bli gjort en fordeling mellom de som melder sin interesse.

Erfaring fra tidligere viser at det ofte har vært liten interesse og ulik innsats når det gjelder felles jobbing. Vi oppfordrer derfor den enkelte til å ta ansvar for sine egne jobber.

Det er viktig at elevene ikke setter i gang med noen form for dugnad eller salg før desember 2006. Avklar i så fall dette med en i foreldregruppa. Dette for ikke å ødelegge for de som drar før oss.

Vær kreativ og bruk de kontaktene dere måtte ha. Lykke til!

Neste møte for gruppa er 06.06.06


ref: Tjøme, 06.04.06
Ritha F. Andersen