tirsdag, april 25

Informasjon ang. tur til Auschwitz

Vi har nå hatt vårt første møte.04.04.06

Foreldregruppen som har hovedansvaret består av:

Ritha F. Andersen :Info/sekretær
90990321
33392389
ritha.fuhre.andersen@piv.no

Arve Bockelie: Økonomi
91153830
33391265
a-boc@online.no

Trine Lie: Søknader
41271771
33393283
Trine.lie@vestfoldnett.no

Torun AArø: Dugnad
92011466
33393578
torunaaro@hotmail.com

Ingunn V. Vold: Dugnad
41501969
33393576
olevold@online.no

Wenche Braseth: Dugnad
48221879
33392553
Webrase@online.no

Kirsti R. Solheim: Info m/ reiseleder
93858978
33390608
kirstisolheim@hotmail.com

Jeanette Tranberg: Web ansv.
48112921
33391740
jeatr@online.no

Her er navnene på andre foreldre som har sagt de kan hjelpe til :
Line Fjeldstad: 93423952
Sissel Høiseter: 33393194
Synøve Storvollen: 33393878
Mariann Johansen: 97020062
Heidi og Rune Lian :33392207

Det vil bli opprettet en nettside som dere kan logge dere inn på for å bli informert om hva som skjer. Den heter : http://polentur.blogspot.com

Sparing :
Vi vet ikke hva turen koster p.t., men anslagsvis i underkant kr. 6.000,- Det vil bli utarbeidet en betalingsplan for finansiering av turen med visse milepælsdatoer, dvs. når så meget skal være innbetalt. Det er allerede nå mulig å sette inn fortløpende beløp på den aktuelle kontoen og dermed komme i gang med sparingen allerede i dag!
Det er opprettet en konto i DnB Nor:

Kontonummer:
5081 20 80013
Auschwitz 2006
v/ Arve Bockelie


Den enkelte elev/foresatt tar selv ansvar for initiativ, gjennomføring og innsetting av penger på konto. Dette kan gjøres fortløpende fra d.d.

Alle innbetalinger må merkes med elevens navn og klasse. Ta vare på kvitteringer.

Minstesum kr. 300,- (depositum) må være inne på konto senest 1/6-2006. Beløpet fungerer også som bekreftende påmelding til turen.
Forslag til betalingsplan kommer litt senere.

Inntjening/jobbing:

Vi oppfordrer alle foresatte og elever til å komme med innspill og forslag til inntjeningsmåter. Ta gjerne kontakt med en i gruppen.

Foreldregruppen vil søke om støtte fra velforeninger, næringsliv, organisasjoner etc.

Foreldregruppen organiserer vaffelsalg på Spar, Rimi og Kiwi. Oppstart: desember 2006. Informasjon vil bli gitt direkte til elevene på skolen. Det vil bli gjort en fordeling mellom de som melder sin interesse.

Erfaring fra tidligere viser at det ofte har vært liten interesse og ulik innsats når det gjelder felles jobbing. Vi oppfordrer derfor den enkelte til å ta ansvar for sine egne jobber.

Det er viktig at elevene ikke setter i gang med noen form for dugnad eller salg før desember 2006. Avklar i så fall dette med en i foreldregruppa. Dette for ikke å ødelegge for de som drar før oss.

Vær kreativ og bruk de kontaktene dere måtte ha. Lykke til!

Neste møte for gruppa er 06.06.06


ref: Tjøme, 06.04.06
Ritha F. Andersen