onsdag, mai 30

Bagasjeromssalg - Lørdag 2 juni!I pinsehelgen startet vi arbeidet med utdeling av loppelapper til folk og fe på hele øya. Tre av våre ungdommer var med: Jørgen, Anniken S og Kenny. Den største innsatsen lå likevel hos foreldreparet Tove og Gunnar som syklet seg seg gjennom ca. 80% av rodene. Det skal ha vært en berikelse å se øya fra pedalperspektiv. Kjempetakk for innsatsen til alle som var med i 1. etappe av:

Bagasjeromssalg på Lindhøy skole fra kl 10 - 15 - Lørdag 2 juni.

Overskuddet av plassleieinntektene (kr 50 pr plass) går til felleskassen til inntekt for Auschwitz-tur 2007.

Dette er også en unik mulighet for hver enkelt til å tjene egne penger!

Alt kan selges. Gamle leker, klær, blomsterpotter, lamper, telt, sportsutstyr, hjemmelagde hobbyting. Absolutt alt! Det er utrolig hva folk trenger (eller tror de trenger).

Uten folk til å selge, blir det ikke noe vellykket arrangement, så still opp!

Si fra til venner og kjente.

Reservér gjerne plass.

E-post: tove.seppola@bluezone.no


Roder for utdeling av informasjon om Bagasjeromssalg 2 juni:


Vi har delt opp Tjøme i 6 roder. Erfaringen er at det kan være nyttig å være to, en som kjører og en som spretter ut av bilen og legger lapper i postkasser. Rodene 5 og 6, kan kanskje gjennomføres til fots eller på sykkel siden dette er forholdsvis komprimerte områder. Det kan jo kanskje være ønskelig med en tilbakemelding på dette i etterkant?

Rute 1:
Kråkerøkrysset ved Mågerø og videre Østveien over Sundene og Sundenestranda. Videre Vestveien til og med Langvika.

Rute 2:
Mågerøveien (begynner innerst) og syd fra Kråkerødkrysset, samt sydover Østveien inkludert Flekkenveien, Grimestad og opp til Haugkrysssset, samt Dalsveien frem til Ormelett.

Rute 3:
Fra Langviksvingen og riksveien sydover: innebærer nedre Rød og Gon området, samt Lindhøy og sydover til Verdens Ende.

Rute 4:
Fra Lindhøy, til og med Ormelett-, Brøttsø- og Hvasserområdene.

Rute 5:
Sentrum fra Haugkrysset og Østveien til kirken, samt Solvangfeltet, Kirkerønningen, Fredtunfeltet og Østjordet ned til elektrikeren og kommunehuset.
NB! Denne roden tar også alle postkassene på østsiden av Østveien.

Rute 6:
Haugfeltet og Preståsen
NB! Denne roden tar også alle postkassene på vestsiden av Østveien.


Stor takk går også til Steinar Bjørseth for at han deler av sin erfaring fra liknende dugnadsarbeid i tilknytning til Tjøme Fotoklubb, hvor han i mange år har vært primus motor!

Informasjon om skoleturen 10. trinn

Rektor Solveig Laland kom denne uken med informasjon i brev til hjemmet angående den planlagte turen. Nedenfor siteres ny informasjon:

Dere har i lengre tid planlagt for skoletur til Auschwitz. Det blir arranert skoletur i perioden 7. desember til 14 desember 2007. Dette er en noe kortere tur enn det som har vært arrangert de seneste årene, men vi legger opp til at innholdet i turen skal være av minst like høy kvalitet som ved tidligere turer selv om omfanget reduseres med to dager.
Når det gelder det konkrete innholdet er ikke alle detaljer helt avklart, men et alternativ som har vært drøftet med lærerne og representanter for foreldrene kan dere se
(nedenfor).
Turen inngår som en del av skolens plan for 10.trinn og innholdet i truen vil bli knyttet opp mot faglige mål i læreplanen. I tillegg vil denne turen være en viktig og god mulighet til å styrke det sosiale fellesskapet i gruppen, og å sette fokus på holdninger som toleranse og antirassisme.
Minst tre av skolens lærere vil delta og ha ansvar for elevene, og siden turen er i skolens regi og inngår som en del av skolens opplegg gjelder skolens ordensregler under hele turen.
elever ogforesatte vil bli bedt om å undertegne på de utdypende reglene som gjelder spesielt for skoletruren.

(...)

Alternativt program for skoletur 10. trinn:

Dag 1: AVreise - kjøring til ferja i Karlskrona, overnatting på båten.
Dag 2: Ankost Gdynia, besøke Gdansk og Solidaritetsmonumentet. Omvisning på Malbork korsridderbog. Overnatting i Chestahowa og besøk i klosteret Jasna Gora.
Dag 3: Krakow by først på dagen. Saltruvene i Wielicha om ettermiddagen og eventuelt folklore om kvelden. Overnattting i Kakow
Dag 4: Besøke Auschwitz I og Auschwitz II (Birkenau) med temakveld. Overnatting i Krakow.
Dag 5: Avreise fra Krakow til Berlin. Bysightseeing i Berlin. Overnatting i Berlin.
Dag 6: Hel dag i Berlin med besøk i Stasimuseet, Wansee, Potsdam, Unter den Linden, Brandenburger Tor med mer. Overnatting i Berlin.
Dag 7: AVreise Berlin. Besøk i Sachsenhausen og Ravensbruck. Kjøring til ferja m. overnatting om bord.
Dag 8: Ankost Sverige. Kjøring via Strømstad - Sandefjord og hjem. Hjemme ca kl. 20:00

Totalpris pr. deltaker vil bli 5.000,- kr.

tirsdag, mai 1

Feiende flott i feltet


Denne arbeidsomme gjengen stilte opp etter en ringerunde dagene før. De tilbrakte 1,5 time i Solvangfeltet og områdene omkring med hansker, sekker og trillebår. Følgende områder skulle ryddes - i prioritert rekkefølge:

1. Pytterønningen fra hovedvei og inn til feltet.
2. Fra Pytteberget barnehave og doktorveien inn til feltet.
3. Grøften ved "Storefjell".

På de to første områdene skulle det kun plukkes søppel og ikke organisk avfall. I grøften ved "Storefjell" ble det også plukkes organisk materiale som "forsøpplet".

3000 kr. deles mellom deltakerne. Takk til Solvang velforening for oppdraget.