tirsdag, september 5

Referat fra gruppemøte 05.09.06

Det er pr. i dag 86 påmeldte deltakere, av disse 23 voksne.

Arve vil legge ut forslag til betalingsplan på økonomisiden i nær fremtid.

Alle kan fra og med 1. oktober starte organisert dugnadsvirksomhet. Da er 10 klasse ferdig med sin periode.

De to neste møtene er satt til 12. oktober og 16 november - med oppstart kl. 1800

Kom gjerne med innspill til punkter!